piątek, 26 czerwca 2015

Technologia zawodzi bo jest niedoskonała, ludzie dlatego, ze są ludźmi

PL Technologia zawodzi bo jest niedoskonała, ludzie dlatego, ze są ludźmi

EN Technology lets you down because it is not perfect, and people because they are

DE  Technik versagt, weil sie unvollkommen ist, Menschen versagen, weil sie Menschen sind

RU  Технология подводит, потому что она несовершенна, люди подводят потому что они являются людьми 

sobota, 6 czerwca 2015

Za błędy wielkich płacą maluczcy

PL Za błędy wielkich płacą maluczcy

EN The little man pays for the errors of the great

DE  Für die Fehler der Großen zahlen die Kleinen

RU  За ошибки великих платят малые