piątek, 15 marca 2013

Wyrzeknij się

PL Wyrzeknij się pragnień- zostaniesz mędrcem, spełnij pragnienia- zostaniesz człowiekiem.

EN Relinquish desires to stay a thinker, realize desires to stay a human being.

DE Verzichte auf Wünsche und Du wirst zum Weisen. Erfülle Deine Wünsche und Du wirst Mensch

RU Откажись от потрeбностей станешь мудрецом, удовлетвори свои потребности - станешь человеком 

czwartek, 14 marca 2013

Fakt

PL Fakt jest mitem. Istnieje tylko pewność i zwątpienie, które dadzą się odpowiednio skalować.

EN The fact is a myth. There are only certainty and doubt, both scalable.

DE Eine Tatsache ist ein Mythos. Es gibt nur Gewißheit und Zweifel, die man in eine angemessene Größe setzt.

RU Факт это мит . Cуществуют только уверенность и сомнение, которе moжна представить в соответствующих
масштабах 

Piekło

PL Piekło, niebo, czyściec, codzienność i nieskończoność... wszystko znajdziesz w człowieku.

EN Hell, heaven, purgatory, everyday and infinity... everything is in the human being

DE Im Menschen findet man alles.......die Hölle, das Fegefeuer, den Himmel, den Alltag und die Unendlichkeit...

RU Ад, рай, чистилище, буднечность и бесконечность.... все найдешь в человеке

poniedziałek, 11 marca 2013

Pozycja

PL Pozycja i tytuł zawsze wesprą siłę argumentu.Gorzej dla oponentów, gdy pustym argumentom brak innego wsparcia. Muszą przełknąć gorycz porażki, zdając sobie sprawę, że skapitulowali w obliczu głupoty.

EN Status and designation of speaker always will support the strength of the argument. Lackless opponents, who must face the meaningless arguments. They have to taste the bitterness of defeat,  being aware of have being beaten by foolishness.

DE Position und Titel sind immer eine Stütze für Argumente. Umso schlimmer für die Gegner von leeren Argumenten wenn Sie diese Stütze selber nicht besitzen; sie müssen die Niederlage schlucken wohlwissend, daß Dummheit gesiegt hat. 

RU Должность и звание всегда будут поддерживать силу аргумента. Tем хуже для противников, когда пустым аргументом не хватает другой поддержки. Они должны проглотить горечь поражения, понимая, что капитулировали перед лицом глупости. 

piątek, 8 marca 2013

Agresja

PL Agresja zabija człowieka... w człowieku

EN The aggression causes death of the human being... within

DE Aggression tötet den Menschen........im Mensch.

RU Агрессия убивает человека ... в человеке 

czwartek, 7 marca 2013

Ciężko

PL Ciężko jest żyć ze świadomością, że  boga nie ma, jednak życie ze świadomością że nie ma również ludzi jest aktem desperacji.

EN It is very hard to live, when you had recognized the lack of god but living with the consious of lack of humans is the pure act of desperation.

DE Es ist schwer zu leben mit dem Bewusststein es gibt keinen Gott. Zu leben mit dem Bewusstsein es gibt auch keine Menschen bringt einen zu Verzweifelung

RU Трудно жить с осознанием того, что бог не существует, но жизнь с осознанием того, что нету также людей это уже акт отчаяния 

niedziela, 3 marca 2013

Dojrzewanie

PL Dojrzewanie i mądrość potrzebują czasu, jednak niektórym nieskończoność nie wystarczy

EN Maturation and wisdom need time but for some people infinity wouldn't be enough

DE Das Reifen und Weisheit benötigen Zeit. Manchen reicht die Ewigkeit nicht dafür

RU Созревание и мудрость требует времени, но некоторым даже бесконечности не хватит

Sprawiedliwy

PL Sprawiedliwy zaczyna osąd od siebie i nie jest pewny wyroku, glupiec kończy na ocenie  innych i nie ma nigdy żadnych wątpliwości

EN The righteous people start the judgement from theirself never have been sure about the sentence, the foolish finish judging others and they have never ever any doubt.

DE Der Gerechte bewertet erst sein eigenes Verhalten und ist sich seines Urteils nie sicher.
Der Dummkopft beurteilt das Verhalten anderer und hat nie Zweifel.

RU Cправедливый начинает осуждение от самого себя и не уверен в приговоре, глупец заканчивает на оценке других и никогда не имеет никаких сомнений

Ludzie małostkowi

PL Ludzie małostkowi potrafią zepsuć smak każdej potrawy, zwycięstwa i życia.EN Mean people are able to muck up the taste of every course, triumph and life. 


DE Ein kleinlicher Mensch schafft es jede Freude zu zerstören; die eines Gerichtes, eines Sieges, des Lebens...

RU Мелочные люди испортят вкус любого блюда, победы и жизни 
 

sobota, 2 marca 2013

W krolestwie

PL W królestwie emocji rozum może być tylko niewolnikiem, w królestwie rozumu emocje mogą dojrzeć niczym rośliny w angielskim ogrodzie.

EN In the kingdom of emotions- the intellect can be only a slave, in the kingdom of the intellect- emotions are able to thrive like .... plants in an English garden.

DE Im Königreich der Emotionen kann der Verstand nur ein Sklave sein. Im Königsreich des Verstandes können die Emotionen gedeihen wie Pflanzen in einem Englischen Garten.

RU В царстве эмоции разум может быть только рабом, в царствe разума, эмоции могут созреть как будто растения в английском саду 

piątek, 1 marca 2013

Wolność

PL Wolność w parze z człowieczeństwem, jest jego najlepszym przyjacielem, bez niego zaś- jego nawiększym wrogiem.

EN Freedom with the humanity in pair is her best friend- freedom without humanity is her worst enemy.

DE Nur Freiheit verbunden mit Menschlichkeit wird deren bester Freund. Ohne der Menschlichkeit wird sie zum größten Feind. 

RU Свобода с человечеством в паре является лучшим другом, без него - самым болшим врагом