niedziela, 24 lutego 2013

Uczeń dzisiaj

PL Myślę, że dzisiaj uczeń staje się mistrzem codziennie i za każdym wyborem. Paradoks polega na tym, że mistrzów w społeczeństwie sieciowym jest wokół mnóstwo i dostęp do nich relatywnie łatwy. W takiej sytuacji to od ucznia zależy, do którego mistrza się zwróci po nauki i jaką ścieżkę wybierze. Czym prędzej więc uczeń osiągnie względną świadomość konsekwencji wyboru tym lepiej dla jego rozwoju. Praca mistrza zatem to praca nad świadomością konsekwencji.


EN I think that  the student of today daily becomes his or her own master in every choice made. The paradox is that in the Internet society there are many masters , and access to them is relatively easy. Given this situation it is up to the student to decide which master he/she  chooses, and which way learning should proceed. The sooner the student becomes tolerably aware of the consequences of the choice that has been made, the better it will be for his/her development. the work of the master must be founded on working  with an awarenesss and consciousness of the consequences

DE Ich denke, heute wird der Schüler täglich und bei jeder Auswahl zum Meister.
Das Paradoxe ist, daß es in der vernetzten Gesellschaft sehr viele Meister
gibt und der Zugang zu ihnen sehr leicht wird. In dieser Situation liegt es
am Schüler, welchen Meister er für seine Edukation wählen wird und welchen
weiteren Weg er beschreiten möchte. Je schneller sich der Schüler im Klaren
über die Konsequenzen seiner Auswahl sein wird, desto besser für seine
Entwicklung. Die Arbeit des Meisters ist die Arbeit über das Bewusstsein der
Konsequenzen.


RU Я думаю, что сегодня, ученик становится мастером с каждым днем и c каждым выбором. Парадокс заключается в том, что мастеров в сетевом обществе вокруг много, и доступ к ним достаточно легок . В этом случае от ученика зависит, к какому мастеру он обратится и какой путь изберет. Чем быстрей ученик достигнет относительной осведомленности о выборе, тем лучше для его развития. Таким образом, работа мастерa это работа над осознанием последствий. 

1 komentarz:

Unknown pisze...

Przy czym nie wiadomo, na ile uczeń zdaje sobie sprawę z nieświadomości swoich niekompetencji i zacznie stosować w poszukiwaniu świadomą niekompetencję.