niedziela, 3 marca 2013

Dojrzewanie

PL Dojrzewanie i mądrość potrzebują czasu, jednak niektórym nieskończoność nie wystarczy

EN Maturation and wisdom need time but for some people infinity wouldn't be enough

DE Das Reifen und Weisheit benötigen Zeit. Manchen reicht die Ewigkeit nicht dafür

RU Созревание и мудрость требует времени, но некоторым даже бесконечности не хватит

Brak komentarzy: