sobota, 6 kwietnia 2013

Człowiek

PL Człowiek ma nieograniczone możliwości.... dopóki nie zdaje sobie sprawy, że ten zestaw nieograniczonych możliwości jest dość ograniczony.

EN Humans have unlimited possibilities... up to the moment when they realize that the set of unlimited possibilities is very limited.

DE Der Mensch hat unbegrenzte Möglichkeiten....solange bis es ihm bewußt wird, daß diese ubegrenzten Möglichkeiten sehr begrenzt sind.

RU Человек имеет неограниченные возможности .... пока не поймет, что этот набор неограниченных возможностей весьма ограничен 

Brak komentarzy: