wtorek, 28 maja 2013

Po przejściu

PL Po przejściu przez smugę cienia, ciemność staje się bardziej wyraźna

EN After the crossing of the shadow line, the darkness become more visible

RU После перехода через теневую черту, темнота становится более отчетлива

DE Nach dem Durchschreiten eines Schattenstreifens sieht man die Dunkelheit klarer

Brak komentarzy: