niedziela, 16 czerwca 2013

Do większości

PL Do większości poważnych pomyłek prowadzi niezachwiane przekonanie o własnej nieomylności

EN Most of the grave downfalls are  results of the unwavering sense of infallibility

DE Die Ursache der meisten ernsthaften Fehler ist der unerschüttlicher Glaube an die eigene Unfehlbarkeit

RU Непоколебимая вера в собственную безошибочность приводит
к большенству серьезных ошибок

Brak komentarzy: