niedziela, 29 czerwca 2014

Mistrz traktuje

PL Mistrz traktuje swojego ucznia jak równego sobie lecz o większym potencjale

EN Master will treat his student as equal and potencially better

DE Ein Meister behandelt seinen Schüler wie seinesgleichen aber mit einem viel grösseren Potential

RU  Мастер воспринимает своего ученика как равного себе, но с боле высоким потенциалом

Brak komentarzy: